Tekniske spørsmål og svar

Kan man virkelig bade ute om vinteren?

Ja, det er på vinteren badestampen virkelig kommer til sin rett, kontrasten mellom det varme vannet og den kjørlige luften gjør badet til noe ekstra! Tilbakemeldinger vi får fra våre kunder er det faktisk er vinterstid de setter mest pris på å nyte et varmt og avslappende utendørs bad i sin badestamp.
 
Når du ikke bruker din badestamp tapper du stampen ned til 3-5cm. med vann og lar det fryse. Vi har kunder som har forsøkt å gjennomfryse sin badestamp uten at den har frosset i stykker! Men det er selvsagt ikke noe vi anbefaler eller påstår at den tåler.
 
Det er også mulig å montere renseanlegg med varmekolbe for å holde vannet rent og frostfritt. Ta kontakt for ytterligere informasjon!
 

Hva er ideell badetemperatur i en vedfyrt badestamp?

Ideell badetemperatur i en badestamp er fra 38°C til 40°C, når gradestokken stiger til 45°C er det de færreste som klarer å bli sittende igjen i Badestampen...
 

Hvordan fyre opp?

Når badestampen er ca. halvfull av vann kan man forsiktig starte oppfyringen. La vannslangen renne ned på skorsteinsrøret i høyde med den øvre kanten på stampen (sargen), dette for å utnytte varmen fra skorsteinen slik at oppvarmingen av vannet gå hurtigere. Tilpass vannmengden i stampen ut i fra hvor mange som skal bade. Du som bruker har selv ansvaret for at vannivået er tilstrekkelig for at stampen ikke skades.
 
For best mulig effekt er det viktig at du benytter deg av tørr ved. Forbered oppfyringen på følgende måte: legg litt små ved på bunnen av kaminen som du dynker forsiktig med tennvæske. Start der etter oppfyringen med å tenne på en avis. Slipp den på tente avisen ned på bunnen av kaminen og skyv den med en lang trepinne så langt inn under skorsteinen som mulig. (Dette vil innebære at man får trekken til å gå den riktige veien i kaminen). Når opptenningsveden har tatt skikkelig fyr, fyller du på med ved (20-30 cm). Benytter du for lang ved, er det en risiko for at den setter seg fast, og man får dermed en dårligere effekt i kaminen.
 
Ved bruk av termolokk under oppfyringen, reduseres oppfyringstiden med ca. 30 min. samtidig som ved forbruket går ned.
 
Problemer med trekken? Dersom kaminen er "rå" kan du få problemer med trekken i skorsteinen. Dette løser du enkelt på følgende måte: løft av kaminrøret å tre det ned i kaminen i noen sekunder til du ser røyken kommer ut i gjennom skorsteinen, sett deretter skorsteinen hurtig på plass samtidig som du legger på kaminlokket (full trekk på lokket) og blås ned i trekkspalten. Repeter om nødvendig. Dette "trikset" virker alltid!
 

Hvor lang tid tar det å fyre opp en badestamp?

Forutsetninger som er lagt til grunn: kaldt vann/5°C varmes opp til 38-40°C
  6 pers. (170cm) vedfyrt badestamp ca. 1 1/2 time.
  8 pers. (200cm) vedfyrt badestamp ca. 2 1/2 time.                   
10 pers. (220cm) vedfyrt badestamp ca. 3 1/2 time.
 

Holder virkelig badestampen "tett"?

Første gangen du fyller vann i badestampen vil det være lekkasjer. Våre badestamper trutner hurtig, og er tette i løpet av 1 - 5 dager. Etter at stampen har trutnet, lar du det til en hver tid være ca. 5 - 10 cm vann på bunnen av stampen. Om vinteren kan vannstanden senkes til ca. 2 - 3 cm., stampen vil dermed til en hver tid holde tett. Dersom du har latt stampen stå en periode uten vann, må du gjenta trutningsprosessen fra første gangen du tok badestampen i bruk.
 

Kan badestampen plasseres direkte på bakken, eller må det støpes en såle?

Du kan plassere badestampen direkte på bakken, men det viktig at det er stabil grunn. Vi anbefaler at det gruses/pukkes ca. 15-20 cm under badestampen. Dersom du velger å støpe en såle under, må du huske å støpe inn et sluk, eller en utløpsslange...
 

Hvor mye veier en badestamp?

  6 pers. (170cm) vedfyrt badestamp veier ca. 170 kg     
  8 pers. (200cm) vedfyrt badestamp veier ca. 180 kg
10 pers. (220cm) vedfyrt badestamp veier ca. 200 kg
 

Hvor mye vann går det i en badestamp?

  6 pers. (170cm) vedfyrt badestamp rommer ca. 1600 liter vann.
  8 pers. (200cm) vedfyrt badestamp rommer ca. 2400 liter vann.
10 pers. (220cm) vedfyrt badestamp rommer ca. 4000 liter vann.
 

Hvor ofte må vannet skiftes ut?

Vi anbefaler at du skifter vann etter hvert bruk. I vinterhalvåret når temperaturen er lav, kan man benytte det samme vannet 2-3 ganger i løpet av en uke. Dersom man monterer et et renseanlegg som fjerner partiklene i vannet, kan man benytte det samme vannet i flere måneder. For å sikre at vannet er fritt for bakterier, må man tilsette klor ( 7 gram sjokklor pr. person som skal bade, 1 time før bading. For å forebygge algevekst, bør det tilsettes 1 dl. algemiddel 1 gang pr. uke.
 
Dersom man velger å skifte vann mellom hvert bad, anbefaler vi at badestampen rengjøres med litt klorin for å fjerne event. bakterier.
 

Hvordan tømmes en badestamp for vann, og hvor lang tid tar det å tømme badestampen for vann?

Uttapping av vann igjennom avløp som i et ordinært badekar. Stampen leveres også med stuss med kupling til 32mm avløpsrør. Vannet ledes via et avløpsrør bort fra stampen. Avløpsrøret kan du koble inn på septiktank, drenering, kum, eller for eksempel ut i en grøft.
 
Det tar ca. 30 min. å tømme en badestamp for vann.
 

Sikring av stampen!

Vær oppmerksom på at du er ansvarlig for å sikre stampen mot at barn og dyr kan falle ned i stampen. Iht. Norsk lov er det påbudt med gjerde, eller sikkert dekke over stampen, for å hindre drukningsulykker. Viser forøvrig til bygningslovens § 83 basseng, brønn og dam, samt § 7-48 sikkerhet mot drukning.
 
OBS! vi selger sikkerhetsduker og lokk til badestamper.
 

Hvordan skal en vedfyrt badestamp vedlikeholdes?

En badestamp må ikke males med dekkende farge, da det er viktig at den får ”puste”.  Vi anbefaler at man behandler badestampen utvendig (også undersiden) med linolje eller en kombinasjon av linolje og tjære. Tjæren gjør at badestampen får en mørkere farge. Dersom man ikke behandler badestampen vil den på sikt bli gråaktig i fargen.
 
Nå badestampen ikke benyttes, er det viktig at du har vann i den slik at den ikke tørker ut. Stampen må i så fall "trutnes" på nytt. Vi anbefaler at du har ca. 3-5 cm. vann i stampen om vinteren og ca. 10-15 cm. om sommeren. Når du skal bade tapper du ut dette vannet, gjør stampen ren (bruk klor) og fyller på nytt rent vann.
 

Vedfyrt eller elektrisk oppvarming?

Fordelene med vedfyring er mange; ovnens stemningsfulle spraking forsterker opplevelsen,
lav oppvarmingskostnad, samt at den er pålitelig og praktisk. 
Det behøves ingen pumper, slanger og koblinger som man risikerer at fryser i stykker.
Enkelte varmekolber som er på markedet bruker opp mot 24 timer på å varme opp en stamp.
En vedfyrt badestamp trenger mindre vedlikehold / er mer driftsikker.
 

Ovn i Aluminium eller rustfritt stål?

Å velge en ovn i rustfritt stål fremfor en ovn i aluminium,
ser vi på som en selvfølge. Aluminium har høyere varmeledningsevne, men etter å ha testet ulike konstruksjoner av aluminiumsovner har vi
erfart at den ikke tilfredsstiller de krav som vi stiller til en ovn
for bruk i utendørs bad. Ved minste uaktsomhet smelter ovnen som har et alt for lavt smeltepunkt (660°C). Det utvikles aldri lut i asken, men derimot så kan det utvikles kaliumkarbonat (K2CO3), som i kombinasjon med vann angriper aluminiumen. Det er derfor viktig at det ikke kommer vann opp i aluminiumsovnen.

En ovn i rustfritt stål har mye høyere smeltepunkt, derfor kan man begynne å fyre samtidig som man fyller vann i stampen, dett kompenserer for aluminiumsovnen høyere varmeledningsevne. Allerede ved 50 cm. vannivå kan man begynne en forsiktig oppfyring.
 
Nedenfor kan du se bilde av en kamin (ikke solgt av oss) som en fortvilet kunde har sendt oss. Kaminen har smeltet, hadde dette vært en ovn i stål, ville den i verste fall ha "slått seg".
 

Mer info?

Kontakt Scan Pro AS kundeservice alle hverdager fra kl. 09.00- 16.00