Badestamp

Ulverødstampen er et norskprodusert høykvalitetsprodukt og er an av de eldste og mest solgte trebadestamper på det norske markedet. Alle tekniske løsninger i våre badestamper er produsert med tanke på å gjøre den anvendelig for brukeren. Ulverødstampen leveres ferdig montert med et høyt utstyrsnivå.

Les mer om våre badestamper:


Ulverødstampen | Les mer»